Olikhet som tillgång – utvärdering

I LIVETS VILLERVALLA

I livets villervalla
vi gå på skilda håll.
Vi mötas och vi spela
vår roll –

Vi dölja våra tankar
Vi dölja våra sår
Och vårt hjärta som bankar
och slår –

Vi haka våra skyltar
var morgon på vår grind
och prata om väder
och vind –

I livets villervalla
så nära vi gå –
men så fjärran från varandra
ändå.

Nils Ferlin

IGELKOTTEN

Av ständig oro för stort och smått jag blev alltmera en igelkott. Gott folk som klampar min väg förbi de viskar ofta om hysteri. Och några talar om stämning och de moderna om hämning. Gott folk får prata vad helst dom vill: mej kryper ingen för nära till. Jag har en fullgod repertoar av tricks och konster till självförsvar. Jag önskar inte bli biten fast jag är konstig och liten. Ja, konstig är jag till övermått och en besynnerlig igelkott. Ty dessa spjut som jag sträcker ut har genomborrat mej själv förut. Så ber jag, vänligen, bara gott folk att låta mig vara.
Nils Ferlin

Nordanvinden och solen

Nordanvinden och solen tvistade en gång om vem av dem som var
starkast. Medan de trätte, fingo de syn på en man, som gick på vägen,
och kommo överens om att den som först kunde få mannen att taga
av sig alla kläder, den skulle erkännas som starkast.

Först fick nordanvinden försöka, och han tog i med all sin kraft. Han rev och slet allt
vildare och vildare i kappan, som mannen hade på sig. Men ju mer
mannen frös i den hårda blåsten, desto hårdare drog han kappan omkring
sig. Till sist tröttnade nordanvinden, och nu var det solens tur
att försöka.

Den lät först sina strålar falla helt lätt på mannen, och
strax tog denne av sig kappan. Därefter sken solen allt varmare och
varmare, och inom kort stod mannen inte ut med hettan längre utan
kastade av sig alla kläder och hoppade ned i en flod för att bada.

Det är bättre att övertyga människor med goda ord än att tvinga
dem med våld.

Aisopos, Grekland

»Jag delar inte dina åsikter men är beredd att riskera livet för din rätt att framföra dem.«

Värderingen bakom detta citat av François de Voltaire är grunden för demokratins och den moderna vetenskapens utveckling och framsteg. Öppenhet och respekt frigör kreativ energi.

Självkännedomsprocessen: Genom andra lär jag känna mig själv – genom mig själv lär jag känna andra.

  • Du är en del av någons upplevelse. Visa hänsyn till dina arbetskamrater.
  • Öppenhet är ett mått på utveckling.
  • Vi är varandras arbetsmiljö.
  • Personlig kvalitet är en förutsättning för all annan kvalitet.
  • En grupp utvecklas genom att kunskapen om varandra ökas.