UTBILDNING

INNEHÅLL

  • Abileneparadoxen
  • Fönsterspelet digitalt och med kort
  • Faktabaserad feedback
  • Förändring – utveckling

VIDAREUTBILDNING

  • Grupputveckling
  • Konflikthantering
  • Självkänsla/Självrespekt
  • Personlighetspreferenser

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Tid: 25 mars 2022

Plats: Stockholm/Enskede

Kostnad: 4 500 kr plus moms

Abileneparadoxen innebär att en grupp fattar ett enigt beslut som egentligen ingen tycker är bra, bland annat grundat på felaktiga gissningar om vad de andra i gruppen tycker.