Utbildning två dagar

3–7 deltagare per tillfälle

INNEHÅLL

  • Abileneparadoxen
  • Fönsterspelet digitalt och med kort
  • Faktabaserad feedback
  • Förändring – utveckling
  • Grupputveckling
  • Konflikthantering
  • Självkänsla/Självrespekt
  • Personlighetspreferenser

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Tid:

Plats:

Kostnad:

Abileneparadoxen innebär att en grupp fattar ett gemensamt beslut som ingen tycker är bra, grundat på felaktiga gissningar om vad de andra i gruppen vill.