Orienterande  och Terapeutiska Samtal

Målet med min verksamhet som samtalspartner är att du hittar din orientering i livet och en väg hem till den du är.

Det handlar om att lära känna dig själv, att kunna vara dig själv och därmed hantera ditt liv bättre. Det handlar om att återupptäcka dig själv som subjekt i ditt eget liv.

Jag har en bakgrund som leg psykolog och leg psykoterapeut med bred teoretisk orientering med tyngdpunkt på utvecklingspsykologi, djuppsykologi och filosofi.

Några samtal kan vara tillräckligt för att du ska få nya värdefulla perspektiv och impulser att arbeta vidare med.

Det handlar om att lära känna dig själv, att kunna vara dig själv och därmed hantera ditt liv bättre.