Igloo-matrisen och Open Windows

Ökad respekt/självrespekt, öppenhet, kreativitet och energi är ledord för framgång och ökad lönsamhet.

Igloo-matrisen är en modell av organisationens psykosociala utvecklingsområden. Att utveckla kommunikationen och öppenheten med hjälp av Open Windows Game (Fönsterspelet) inom matrisens olika boxar är Igloo företagshälsas fokus för framgång.

Att utveckla kommunikationen och öppenheten är Igloo företagshälsas fokus för framgång.

Igloo-matrisen