Vad är fönsterspelet

Det handlar om feedback,  att lära känna varandra, att lära känna sig själv,  emotionell intelligens, relationsmedvetande, empati  och att »se och bli sedd«. Fönsterspelet utvecklar komuniktionen och  är ett motgift mot falsk konsensus.

Fönsterspelet är konstruerat som ett spel  men det är samtalen och den feedback som sker som utgör dess egentliga värde. Spelet bygger på frågor med tre svarsalternativ. Tre svarsalternativ kan inte på något sätt täcka den komplexitet som en fråga handlar om. Utfallet påverkas därför av  både slump och tillfälligheter. Fönsterspelet är alltså inte ett psykologiskt test.

Grupputveckling sker parallellt med att medlemmarna i en grupp ökar sin kunskap om varandra. Att vara både tydlig och lyhörd om det som rör gruppen och den gemensamma arbetsmiljön utvecklar gruppen. Att ge feedback är en specialform av tydlighet och att ta emot feedback är en specialform av lyhördhet. Kunskap om regler för att ge och ta emot konstruktiv feedback är värdefullt för att skapa ett bra utvecklingsklimat och en sund psykosocial arbetsmiljö.

En chef som använt spelet i sin verksamhet kommenterar så här, vilket på ett utmärkt sätt sammanfattar syftet med spelet:

Vi behöver alltid veta mer om varandra. Folk går omkring och gissar väldigt mycket om andra människor, och just gissningar är en av de vanligaste orsakerna till konflikter. När vi vet för litet om våra kollegor skapas ingen grundtrygghet i en arbetsgrupp. Och utan grundtrygghet blir det ingen öppenhet. Och utan öppenhet får gruppen heller ingen tro på att den kan klara av konflikter. Och då menar jag sunda konflikter. 

Verket för högskoleservice upphandlade 2006 på uppdrag av Utvecklingsrådet för statlig sektor, nuvarande Partsrådet, Spelet. för att göra en utvärdering av effekterna efter  en större konsultinsats på Tullverket och på Länsstyrelsen i Stockholm .

Konceptet Öppna Fönster med Fönsterspelet fick det i särklass högsta betyget av både chefer och medarbetare. Utvärderingen gjordes efter 6 månader.